Mục tiêu của Kiến càng

Website này là nơi tôi lưu trữ các bài viết mà tôi cho là khá thú vị về SEO, content marketing và các công cụ nền tảng giúp phát triển nội dung nói chung.

Mục tiêu của nó là giúp bất kỳ ai có kế hoạch phát triển nội dung, mở rộng khả năng website được tiếp cận thấy công cuộc này bớt khó khăn hơn chút ít.

Bên cạnh các bài dịch từ nguồn tiếng Anh chất lượng cao, tôi cũng tự viết một số bài dựa trên trải nghiệm cá nhân.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số website khác do tôi viết cũng có thể hữu ích:

  • Speed Family: tập hợp các bài viết chuyên sâu về tối ưu hóa tốc độ WordPress và website nói chung.
  • Free host page: các bài viết đơn giản về lập trình web, tôi chỉ là dạng lèo tèo khi nói về lập trình, nhưng ở mức độ đơn giản, tôi nghĩ trang này cũng sẽ có ích cho bạn.